Links/Algemene voorwaarden

www.cmartinot-fotografie.nl

Algemene Voorwaarden work-shops-utrecht.nl

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever (aanvrager) en work-shops-utrecht.
– Aanvragen: aanvragen zijn informatief en vrijblijvend.
– Boekingen: een boeking is een feit wanneer deze door opdrachtgever en work-shops-utrecht schriftelijk wordt bevestigd.
– Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen
– Een boeking is bindend, annuleren van de boeking kan tot 4 weken voor de workshop met de betaling van 50% van het totaalbedrag. Daarna geldt een tarief van 100% van het totaalbedrag.
– Het totaalbedrag kan tot 2 dagen voor de workshop voldaan worden per bank of contant na de workshop.
– Overmacht: Wij adviseren in geval van ziekte, zwangerschap of andere speciale situaties een speciale annuleringsverzekering af te sluiten bij uw verzekeraar.
– Wijzigingen in aantal deelnemers : Het aantal deelnemers kan door de opdrachtgever gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Vermindering/vermeerdering in aantal deelnemers kunnen tot 14 werkdagen voor de workshop doorgegeven worden. Dit wordt herberekend op basis van het factuurminimum van €400,-incl. btw voor locaties buiten Utrecht en € 300,-incl. btw op eigen locatie van work-shops-utrecht. Voor de workshop salsa dansen geldt een factuurminimum van €250,-
– Work-shops-utrecht is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die tijdens een workshop opgelopen wordt.